Primátor Senice Martin Džačovský získaval počas týždňa v Púchove informácie o spôsobe fungovania mestského športového klubu.

Senickú delegáciu okrem primátora tvoril aj jeho zástupca Filip Lackovič, člen komisie športu pri MsZ Gabriel Bartošek a za Futbalový klub Senica, n.o. Ivan Tobiáš.
Senickú delegáciu okrem primátora tvoril aj jeho zástupca Filip Lackovič, člen komisie športu pri MsZ Gabriel Bartošek a za Futbalový klub Senica, n.o. Ivan Tobiáš.

Udialo sa tak pri priateľská návšteve na radnici v Púchove a v ich mestskom športovom klube.

Cieľom návštevy bolo získanie informácií o spôsobe fungovania takéhoto mestského športového klubu, keďže v meste Púchov majú s jeho fungovaním dlhoročné skúsenosti.

Víziou mesta Senica do budúcnosti je totiž vznik mestského športového klubu, pod ktorého hlavičkou by okrem futbalu, neskôr mohli pôsobiť aj niektoré iné športy.

Na pôde MsÚ Púchov senického primátora privítala primátorka Katarína Heneková spolu s konateľom MŠK Púchov a športovým manažérom. Informovalo mesto na facebookovom profile.


.

INAT Rezanie laserom