Senickú delegáciu okrem primátora tvoril aj jeho zástupca Filip Lackovič, člen komisie športu pri MsZ Gabriel Bartošek a za Futbalový klub Senica, n.o. Ivan Tobiáš.

V Senici hľadajú možnosti vzniknu mestského športového klubu

Primátor Senice Martin Džačovský získaval počas týždňa v Púchove informácie o spôsobe…

Labková patrola