Slovenský plynárensky priemysel (SPP), spoločnosť v 100% vlastníctve štátu, chce na Záhorí postaviť v okolí Radošoviec, Mokrého Hája a Popudinských Močidlian veterný park s celkovo 14 turbínami.

Ilustračné foto 123rf.com

Tento veterný park je súčasťou širšieho investičného zámeru veterných parkov, ktoré plánuje SPP realizovať hlavne v regióne Záhorie.

  • Investor veterného parku ponúka obciam podporu investičných zámerov, športových ako aj vzdelávacích aktivít.
  • Dodávku elektrickej energie za stabilné a cenovo výhodné ceny.
  • Možnosť inštalácie fotovoltaických panelov na obecné budovy, vrátanie škôl a zdravotníckych či sociálnych zariadení.
Tulaj december 2023
Vizualizácia plánovaného veterného parku v Radošovciach, Zdroj: SPPP

Obyvatelia Radošoviec sa boja výstavby veterných parkov a začali plánovať blokády ciest a protestné akcie. “Plánovaný zámer SPP vybudovať v katastri našej obce veterné turbíny je stále len plánovaným zámerom. Žiaden súhlas, ani prísľub nebol zo strany obce nikomu udelený,” ukľudňuje občanov starostka obce Radošovce Iveta Matúšová.

Skúsenosti so získaním elektrickej energie z veterných parkov v Rakúsku vyvracajú mýty a nepravdy o škodlivosti veterných parkov.

Ďalej: Téma veterná energia

 


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024