Séria kníh o histórii Malaciek pokračuje. Po malackom zdravotníctve prichádza nová kniha Malacké školstvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach.

Autori Stano Bellan a Martin Macejka približujú dejiny školstva v Malackách: od jeho prvopočiatkov v 16. storočí, cez významných učiteľov, časy vojen či socializmu až po dnešok. Historické fakty a fotografie dopĺňajú zaujímavosti a osobné spomienky pedagógov.

Na 200 stranách sa okrem iného dozviete o rímsko-katolíckej škole na Rádku, o dievčenskej ľudovej škole Na Brehu, o prvých známych učiteľoch, kde stála najstaršia škola v meste, či čo to bol griflík a tabuľka. 

„Je málo kníh, ktoré sú pre všetkých,“ píše v predslove S. Bella a vysvetľuje: „Téma školstva je ľuďom jednou z najbližších, pretože ak aj sú medzi nami silní jedinci, ktorí nikdy neprišli do kontaktu so zdravotníctvom, do školy sme chodili všetci. Všetci sme zažili školské roky v rôznych spoločenských obdobiach a podmienkach, niesli sme spoločný údel so spolužiakmi, z ktorých mnohí zostali súčasťou nášho života natrvalo alebo aspoň na veľmi dlhú dobu, učili nás učitelia, ktorí do nás vyorali rôzne hlbokú brázdu a niektorí dokonca nasmerovali náš život, pretože práve naše školské obdobie bolo naším objavovaním samých seba, našich záujmov a schopností,“ píše v predslove S. Bellan.

Pri tvorbe knihy dospeli spoluautori k zaujímavému a dôležitému poznatku: školstvo v Malackách je staršie, ako keď sa pred časom oslavovala jeho 400-ročnica. „Až postupne počas práce na knihe som si uvedomil, aké zložité to so školstvom v našom meste vždy bolo. Možno aj inde, no tu pri pátraní do hĺbky niekedy vôbec nie dávnej histórie to pripomínalo hlavolam – niektoré inštitúcie sídlili súčasne na mnohých miestach (nedostižná je v tomto smere dnes už neexistujúca 3. ZŠ na Ulici 1. mája), prípadne v rovnakej budove sídlilo postupne a dokonca súčasne niekoľko škôl (ako v objekte prvorepublikového františkánskeho gymnázia na Kláštornom námestí), alebo jedna škola v jednom objekte niesla v histórii úctyhodne dlhý rad názvov v súvislosti s meniacou sa formou školy (to je prípad súčasnej ZŠ Dr. J. Dérera na Ulici gen. M. R. Štefánika),“ dopĺňa S. Bellan.

Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a  súčasnosti je druhou časťou skladačky, ktorej cieľom je postupné mapovanie spoločenského života nášho mesta. Ako sme už spomenuli, tou prvou bolo Malacké zdravotníctvo, teraz máme Malacké školstvo a nasledovať bude Malacká samospráva.

Knihy o histórii malackého zdravotníctva a školstva si môžete zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici.

Ľubica Pilzová, Foto: Stanislav Osuský


.

Lapková patrola