Prvý ročník medzinárodnej konferencie Cestou k stálosti je rozšírením úspešného prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie s názvom 5P, zameraného na prevenciu syndrómu vyhorenia a podporu mentálneho a fyzického zdravia. Organizuje ho Trnavský samosprávny kraj (TTSK), občianske združenie (OZ) Navzájom lepší a Domov sociálnych služieb v Zavare vo štvrtok 9. marca v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity a je otvorený pre verejnosť.

ilustračné foto

“V náročnej dobe sprevádzanej sledom kríz je dôležitá podpora ochrany duševného zdravia, ľudskosti a tímovej spolupráce. Aj preto sme ako prví na Slovensku vytvorili prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie. Pokračovaním je pripravovaná konferencia v Trnave,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Trnavský kraj pri tejto príležitosti navštívia zástupcovia Kraja Vysočina, ktorých projekt inšpiroval a chcú ho aplikovať v Českej republike.

Súčasťou programu konferencie je predstavenie projektu 5P, ktorý sa realizoval v Centre sociálnych služieb Galanta. Na konferencii vystúpi aj český psychiater a spisovateľ Max Kašparů. Ďalší odborníci poslucháčom priblížia, ako prejsť od vyhorenia k radosti, ako vplýva na zdravie výživa, alebo rozvoj všímavosti a súcitu.

Záhorácke rádio 2024 01

“Víziou nášho združenia je v spolupráci s TTSK vytvoriť holistické centrum duševnej, mentálnej a fyzickej rovnováhy, pretože to je cesta za lepším zdravím. Organizujeme viacero inšpiratívnych i aktívnych programov a poskytujeme tiež individuálne konzultácie a koučing. Verím, že aj vďaka tejto konferencii upriamime pozornosť na dôležitosť a najmä aktuálnosť témy psychického zdravia, ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje aj to fyzické,” uviedla Tatiana Pavlovičová z OZ.

TTSK vníma podľa Viskupiča sociálnu oblasť ako jednu z priorít a do jej skvalitňovania systematicky investuje. Pri rozširovaní a výstavbe moderných zariadení sa uchádza aj o zdroje z plánu obnovy. Okrem toho chce dosiahnuť prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti formou deinštitucionalizácie. V záujme kraja je aj prepájanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti a aktuálne pripravuje rozšírenie siete mobilných hospicov a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024