Na Základnej škole (ZŠ) na ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici realizovali prvú fázu výmeny elektroinštalácie a osvetlenia. Financie v celkovej výške 70 000 eur na výmenu získali z prostriedkov Ministerstva školstva SR. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Výmenu elektrických rozvodov, elektrických rozvádzačov a časti svietidiel sa podarilo urobiť počas dvoch týždňov, pričom väčšina prác bola zrealizovaná cez jarné prázdniny. “Elektrické rozvody vo viac ako 50-ročnej budove už boli v nevyhovujúcom stave. Táto investícia bola potrebná aj vzhľadom na zrealizovaný projekt modernizácie odborných učební. Veľmi často sa stávalo, že pri spustení nových učební vyhadzovalo poistky. Aby žiaci mohli učebne naplno využívať, museli sme dať do poriadku elektrické siete,” uviedla Mária Výletová z mestského úradu.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Okrem nových káblových rozvodov, rozvádzačov a výmeny časti osvetlenia, boli zrealizované aj znížené kazetové stropy, ktoré boli financované z rozpočtu školy. “Škola sa do prác zapojila nielen finančne, ale pedagogickí i nepedagogickí pracovníci sa podieľali na prípravných prácach. Vyučovací proces bol obmedzený len minimálne, keď počas dvoch dní dostali žiaci riaditeľské voľno,” doplnil riaditeľ školy Vladimír Šváček.

“Druhú etapu výmeny elektroinštalácie a osvetlenia na tejto škole plánujeme zrealizovať počas letných prázdnin. Cez ne bude školu čakať aj komplexné maľovanie, keďže výmena elektroinštalácie si vyžiadala sekanie do muriva,” informoval primátor mesta Martin Džačovský. Elektroinštalačné práce zrealizovala na základe výberového konania spoločnosť VKS Elto.


.

Lapková patrola