Nadácia VÚB zverejňuje zoznam 20 komunitných projektov, ktoré uspeli v aktuálnom ročníku programu Zamestnanecké granty.

Na uskutočnenie dobrých nápadov zameraných na ochranu životného prostredia a vzájomnú pomoc v sociálnej oblasti putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 30-tisíc eur.

Na uvádzaní všetkých projektov do života sa podieľajú ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB. V Trnavskom kraji budú realizované projekty v Trnave, Piešťanoch, Holíči a obci Horné Orešany.

Nathaniel Knizkaren 2023

V Holíči zrealizuje OZ DODO Festival priateľstva – spoločensko-zábavné podujatie určené pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím a seniorov. Bude sa konať v priestoroch Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Holíči s cieľom utužovať existujúce priateľstvá a vytvárať nové väzby medzi klientmi zariadení, ktorí sa stále vyrovnávajú s následkami pandémie a s ňou súvisiacej odluky.

Do už 16. ročníka programu zacieleného na rozvoj lokálneho dobrovoľníctva medzi zamestnancami jednej z najväčších bánk na Slovensku sa zapojilo svojimi nápadmi 119 organizácií.V našom zamestnaneckom programe sme oproti minulým rokom zaznamenali zvýšenie záujmu pomáhať tým menej šťastným ľuďom medzi nami. Ceníme si, že v dnešných pohnutých časoch sú naše kolegyne a kolegovia ochotní venovať svoj voľný čas a energiu aktivitám, ktoré prinesú druhým kúsok radosti, oddychu od ich starostí a urobia ich život krajším. Rovnako nás teší aj stále rastúce nasadenie pre šírenie environmentálnej osvety a praktickú ochranu prírody,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich. 

Prihlásené projekty hodnotila nezávislá komisia odborníkov, ktorá rozhodla o výbere víťaznej zostavy 20 návrhov. Tie získavajú grant vo výške 1500 eur a realizovať sa začnú v apríli. O príspevok sa mohli na základe preukázania zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Zoznam a popis všetkých podporených projektov je zverejnený na stránke www.nadaciavub.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024