Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., srdečne pozývajú v stredu 15. marca 2023 o 11.00 hodine do Domu kultúry v Gbeloch na Regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov okresov Senica a Skalica.

Súťaž je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V súťažnej časti prehliadky sa v húževnatom zápolení predstavia detské folklórne súbory so súťažnými pásmami Nádej z Kuklova – Smolinského (Za stodoú na úkach), Valšátko z Holíča (Chlebík, pagáče, koláče), Studnička z Borského Mikuláša (Tancovaua Adamica s Adamem) a Raubíri zo Skalice (Bude z tebja dobrý chlap!). Pre vedúcich súťažiacich detských folklórnych súborov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Nathaniel Knizkaren 2023

O víťaznom kolektíve, ktorý postúpi na krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2023 v Dome kultúry v Senici, rozhodne odborná porota.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné dopoludnie pri ľudovom tanci a speve.

Záhorí.sk informoval Miroslav Koprla zo Záhorského osvetového strediska v Senici


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024