Vlani v máji mestskí poslanci v Malackách súhlasili s tým, aby mesto predložilo žiadosť o dotácie z eurofondov na rozšírenie kapacity materskej školy Štúrova.

  • Žiadosť bola úspešná a mesto získalo nenávratnú sumu 1 529 398,19  €. Škôlka je už v realizácii.

Projekt zahŕňa vznik dvoch nových tried a prislúchajúceho zázemia pre 50 detí (v novom jednopodlažnom pavilóne so zelenou strechou a najnovšími technológiami vykurovania), rekonštrukciu interiéru jestvujúceho pavilónu, materiálové vybavenie, vrátane nového zariadenia kuchyne a práčovne a zázemia pre nepedagogický personál.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, nový pavilón začne slúžiť deťom už tento rok na jeseň.

Projekt Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


.

Lapková patrola