V stredu (22.3.) na Svetový deň vody môžete priniesť do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici (Kolónia 557) vzorku vody z vašej studne.

Ilustračné foto 123rf.com

Pracovníci vykonajú zdarma jej rozbor na prítomnosť dusičnanov a dusitanov.

  • Vzorku vody na vyšetrenie treba priniesť v stredu (22.3.) v čase od 8:00 do 14:00 do budovy RÚVZ, Kolónia 557, 905 01 Senica, 1. poschodie, č. d. 47.
  • Vzorka vody musí byť odobratá v deň vyšetrenia do čistej 0,5 l fľaše!

Výsledky vyšetrenia vzoriek vody budú po ich vyhodnotení dostupné na stránke: www.ruvzse.sk alebo telefonicky na číslach: 0917 454 058, 034/690 9328, 034/690 9330.

Počas svetového dňa vody RÚVZ Senica bude zároveň poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Informuje RÚVZ Senica.


.

Lapková patrola