Dlho očakávané ekologické uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Stupava – Žabáreň má schváleny harmonogram prác. Rekultivácia skládky má byť hotová do roku 2026 a o rok má byť dokončená aj jej konečná parková úprava.

foto Stupava.sk

„Spoločnosť CAVAREC prebrala stavenisko, vybavila, príslušné povolenia na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, a začalo sa s navážaním zeminy. Zhotoviteľ zároveň opravil váhu, vrátane jej softvérového a počítačového vybavenia. Váženie a kontrolu budú na základe zmluvy vykonávať Verejnoprospešné služby Stupava,“ informuje samospráva.

Tulaj december 2023

Mesto zároveň spustilo hľadanie stavebného dozoru. „Našou snahou je, aby rekultivácia čo najmenej narúšala komfort obyvateľov v priľahlých uliciach. Dohodli sa preto dve prístupové cesty pre prichádzajúce vozidlá, a to Betonárka a Mierová ulica. V riešení je aj tretia cesta z Ulice F. Kostku, tam sa však musí najskôr vyriešiť umiestnenie dočasného pontónového mostíka cez potok,“ dodáva radnica.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024