S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie Malaciek od odpadkov, starého lístia či inváznych drevín.

“Ďakujeme najmä Malackým zberačom, skautom, volejbalistom a ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa pridali. Za spoluprácu a odvoz vyzbieraného odpadu ďakujeme spoločnosti Tekos,” informuje mesto Malacky.

Malackí zberači čistili lokality Továrenská, Priemyselná a Tri duby. Vyzbierali množstvo odpadu: starú chladničku, počítačové monitory, matrace, škatule, pneumatiky z bicykla, ale aj kuriozity:  hodinky ešte v pôvodnom boxe, fotoaparát či mobil.

Záhorácke rádio 2024 01

Malackí skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika čistili Zámocký park, kde odstraňovali invázne rastliny a zbierali odpad, staré lístie a konáre.

Ďalšia brigáda sa konala v okolí volejbalových a tenisových kurtov v Zámockom parku. Zúčastnili sa na nej členovia volejbalového oddielu TJ Strojár Malacky a Volley Team Záhorie.

Text: -lp-, foto: S. Osuský, Malackí zberači, VO TJ Strojár


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024