Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici sa zídu v utorok (4.4.) na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Rokovať popri ďalších bodoch budú aj o zmene územného plánu či návrhu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Ako doplnila, medzi najzásadnejšie body dokumentu patria tie, ktoré sa dotýkajú možnej výstavby v lokalite futbalového štadióna. “V súčasnosti plán umožňuje na týchto plochách hromadnú bytovú výstavbu, po schválení predkladaných zmien sa zadefinovanie tohto územia zmení na športovú infraštruktúru,” uviedla Moravcová.

Zmena nastáva aj pri Základnej škole na Ulici Komenského, kde počíta platný územný plán s vybudovaním cesty, čo aktuálne predkladaný návrh ruší a mení na cyklochodník. “Do tretice predložené zmeny umožňujú radnici výrazne regulovať tzv. reklamný smog. Ak predložený dokument poslanci schvália, následne bude vyhotovené úplné znenie územného plánu mesta,” uviedla hovorkyňa mesta.

Záhorácke rádio 2024 01

Rokovať sa bude aj o návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb. “Materiál, ktorý poslancom odporučila na schválenie mestská rada, obsahuje návrh na zvýšenie mesačnej platby klienta zariadenia pre seniorov z doterajšej sumy 514,84 eura na 654,48 eura s účinnosťou od 1. mája. Nárast je v súvislosti so zvyšovaním cien stravy, tepla a ďalších nákladov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre klientov Zariadenia sociálnych služieb Senica,” informovala Moravcová.

Materiál tiež obsahuje návrh na zvýšenie úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu o 20 centov na 1,50 eura za jednu hodinu poskytovania obslužných a ďalších činností. Aktuálne mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre 14 klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby na štyri hodiny predstavuje zvýšenie o 17,60 eura mesačne.


.

Lapková patrola