Za nového predsedu Združenia miest a obcí (ZMO) Záhorie bol na 31. sneme združenia, ktorý sa uskutočnil v utorok (4. 4.), zvolený primátor mesta Senica Martin Džačovský.

foto FB Martin Džačovský

Pod hlavičkou ZMO Záhorie úzko spolupracuje 77 riadnych členov, medzi ktorými sú mestá a obce z okresov Senica, Skalica a Malacky. Keďže išlo o prvý snem po jesenných komunálnych voľbách a na viacerých starostovských či primátorských stoličkách prišlo k zmenám, bolo potrebné zvoliť nové orgány ZMO Záhorie.

Vo funkcii predsedu ZMO Záhorie vystriedal senický primátor bývalého starostu Mokrého Hája Petra Pobudu, ktorý neuspel v minuloročných komunálnych voľbách. “Ako veľmi podstatnú vidím vzájomne osožnú spoluprácu všetkých členských obcí a miest združenia. Budem sa zasadzovať o to, aby sa samosprávy stali opäť partnerom pre vládu a neboli len prijímateľmi a vykonávateľmi úloh,” uviedol pre TASR Džačovský.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Združenie pôsobí ako regionálne združenie celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). “Úlohou združenia je aj ovplyvňovať rozvoj a výkon samosprávnych funkcií, reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k štátnej správe, k euroregiónom, zahraničným inštitúciám, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, ako i verejnosti,” doplnil primátor Senice.


.

Lapková patrola