Policajtom na Obvodnom oddelení PZ Brodské vypomáha v službe už takmer 10 rokov dobrovoľný strážca poriadku Martin Lacko.

  • 45-ročný muž si uniformu dobrovoľného strážcu poriadku oblieka po svojom vlastnom zamestnaní a obetuje veľkú časť svojho osobného voľna službe občanom.
  • Nezištne bez nároku na plat tak vypomáha najmä policajtom cez víkendy a v nočných službách. Len za minulý rok odslúžil v nočných smenách viac ako 400 hodín.

Kolegovia si službu s ním pochvaľujú a oceňujú, že sa nebojí ísť s nimi do akejkoľvek akcie alebo zákroku. Ako dobrovoľný strážca poriadku je zaradený na poriadkovej polícii a pracuje vždy v prítomnosti policajta obvodného oddelenia a podľa jeho pokynov.

Záhorácke rádio 2024 01

V priebehu minulého roka sa zapájal aj do služieb v súvislosti s nelegálnou migráciou v prihraničnej oblasti skalického okresu. Jeho schopnosť spolupráce s policajtmi na zaradenom útvare, jeho aktívny postoj k výkonu služby strážcu poriadku je na vynikajúcej úrovni.

“Keďže Martin pred pár dňami oslávil 45. narodeniny, okresný riaditeľ v Skalici plk. Obuch mu osobne zablahoželal a odovzdal mu čestné uznanie, a aj touto cestou by mu rád ešte poprial pevné zdravie a veľa síl do ďalších rokov služby,” informuje polícia na Facebooku.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024