Oddelenie Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality vedie trestné konanie vo veci úmyselného prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi v katastrálnom území Rozbehy obce Cerová.

Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenom čase pravdepodobne od júna najneskôr do 20. 08. 2022 protiprávne uložil na parcele v katastrálnom území Rozbehy obce Cerová odpad.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Tento bol rozložený na troch kopách:

  • zmiešané odpady zo stavieb a demolácií,
  • drobný stavebný odpad,
  • stavebné materiály obsahujúce azbest.

Akékoľvek informácie o páchateľovi posielajte priamo na enviropolicia@minv.sk.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024