Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Závod opäť vzorne reprezentovali svoju školu i obec. Dňa 20. mája 2011 sa dve päťčlenné zmiešané družstvá chlapcov a dievčat zúčastnili podujatia, ktoré organizoval SČK, miestny spolok Malacky.

V okresnom kole súťaže „Družstiev mladých záchranárov DMZ“ získali mladší žiaci 3. miesto a starší žiaci sa umiestnili na 4. mieste. Od zisku 3. priečky ich delil len jeden dôležitý bod.

Okrem poznatkov z histórie a vzniku hnutia Červeného kríža museli žiaci preukázať teoretické vedomosti z oblasti zdravotníckej prípravy. Zásady a priority poskytovania prvej pomoci a praktické zručnosti predviedli pri ošetrovaní „zranených“ figurín. Dôležité informácie čerpali z výučbového materiálu, ktorý poskytol našej škole SČK miestny spolok Malacky.

Na súťaž sa pripravovali pod vedením pani učiteľky Ing. Dany Zajacovej po skončení vyučovania, vo svojom voľnom čase.

Po návrate z Malaciek sme spolu s mladšími deťmi prežívali pocity nefalšovanej radosti z ich umiestnenia. Smútok starších žiakov a ich odhodlanie uspieť v ďalšom ročníku súťaže sú pre nás signálom, že v tejto zmysluplnej činnosti je potrebné pokračovať.

Mgr. Katarína Blechová


.

20 rokov