Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dlhodobo eviduje problém s rastúcim objemom žumpových vôd. Deje sa to hlavne pre nekoncepčný rozvoj miest a obcí, ktorý prebieha bez potrebnej výstavby kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Pre TASR to uviedol jej hovorca Peter Podstupka.

ilustračné foto

Spracovanie žumpových vôd je technologicky niekoľkokrát náročnejšie. Čistiarne odpadových vôd (ČOV) Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nie sú na to primárne konštruované. “Prílišné zaťaženie ČOV žumpovými vodami môže mať vplyv na samotný priebeh a kvalitu čistenia, ktorú je BVS zo zákona povinná dodržať,” poznamenal Podstupka.

BVS preto začala regulovať dovoz odpadových vôd tak, aby bol rovnomerne časovo rozložený a zároveň aby bol pod kontrolou aj celkový príjem týchto vôd. “Rovnako sme rozšírili aj možnosti, kam všade je možné žumpové vody vyvážať. Aktuálne nie je problém s príjmom žumpových vôd a naše čistiarne stíhajú pokryť dopyt po tejto službe,” povedal hovorca. Dodal však, že ak sa situácia s výstavbou nových žúmp a ČOV nezačne riešiť koncepčne, budú sa problémy opakovať. Nakoniec bude problém žumpové vody legálne vyčistiť.

Záhorácke rádio 2024 01

Kontrola správnej likvidácie žumpových vôd je podľa Podstupku dôležitá. Znečistená voda obsahujúca biologický aj chemický odpad z domácností musí byť pred vrátením do prírody riadne vyčistená, inak hrozí znečistenie pôdy aj podzemných vôd. “To je obzvlášť nebezpečné v lokalitách, kde ľudia dodnes využívajú vlastné studne na čerpanie podzemnej vody pre vlastnú spotrebu, alebo v poľnohospodárskych lokalitách,” upozornil. Znečistenie sa môže šíriť vplyvom prúdenia spodných vôd aj pod zemou. Ľudia by preto podľa hovorcu mali vždy trvať na tom, aby sa žumpové vody spracovali v riadne skolaudovaných čistiarňach odpadových vôd.

Podstupka zároveň poukazuje na to, že BVS nie je oprávnená kontrolovať nelegálny vývoz žumpových vôd. To je v kompetencii Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne polície. Starostovia tiež môžu od domov s povolenou žumpou žiadať doklady preukazujúce legálny vývoz žúmp. “BVS rovnako ani nemá zoznam domov, ktoré boli skolaudované so žumpou. Stavebné povolenia, rovnako ako aj kolaudáciu vydávajú mestá a obce, ktoré majú tento typ dokumentácie,” pripomenul.

BVS dodáva pitnú vodu v 118 obciach naprieč západným Slovenskom. Akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sú vlastnené mestami a obcami z regiónu. Majoritným akcionárom je hlavné mesto Bratislava.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024