Ministerstvo vnútra SR plánuje kúpiť 279 radarov za 34,1 milióna eur a zautomatizovať odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky a následného správneho konania.

Automatizácia systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky na Záhorí.

Investícia do nových radarov zvýši bezpečnosť na cestách. Do budúcna by sa však mali umiestniť na najnehodovejšie úseky. Na sociálnej sieti to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

 

Polovica radarov má byť umiestnená na úsekoch s priemernou alebo podpriemernou nehodovosťou. Lokality na umiestnenie radarov vybrali krajské a okresné dopravné inšpektoráty. “Vzhľadom na termíny vyplývajúce z plánu obnovy a celkovú náročnosť projektu boli vylúčené lokality bez priamej dostupnosti elektrickej energie a vhodného zariadenia na osadenie radaru,” poukázalo ÚHP.

Nathaniel Knizkaren 2023

Analytici preto odporúčajú vypracovať plán investovania do radarov. V prípade ďalších nákupov ich umiestňovať tam, kde je najvyššia nehodovosť. “Z celkového počtu 211 úsekov, ktoré polícia vyhodnotila za posledných päť rokov aspoň raz ako nehodové, bude radarom vybavených iba 71,” skonštatoval ÚHP.

 

Rozdeliť by sa tiež mali zariadenia na analytické kamery, ktoré sú lacnejšie, a cestné rýchlomery podľa konkrétnych typov meraní a aktualizovať rozpočet projektu. “Skutočnú výšku nákladov teraz nie je možné odhadnúť pre veľký rozptyl cien zariadení a ich technických parametrov,” podotkli analytici.

Nathaniel Knizkaren 2023

Preukázať by sa mala spoločenská návratnosť projektu cez zvýšenie bezpečnosti na cestách a nižší počet obetí dopravných nehôd. ÚHP poukázal, že v štúdii je návratnosť projektu preukázaná najmä cez úsporu nákladov na správu existujúceho IT systému.

 

Ministerstvo vnútra SR plánuje kúpiť 279 radarov za 34,1 milióna eur a zautomatizovať odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky a následného správneho konania. Predpokladané financovanie projektu je z plánu obnovy, priblížilo ÚHP.


“Investícia je v súlade s medzinárodnou praxou. Automatizácia kontroly rešpektovania dopravných predpisov má pozitívny vplyv na nehodovosť a vedie k menšiemu počtu úmrtí na cestách,”
 skonštatovali analytici s tým, že sa tak uvoľnia policajné kapacity na plnenie iných úloh. V porovnaní s okolitými krajinami Slovensko podľa nich výrazne zaostáva v investovaní do radarov.

 

Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová povedala, že ich odborníci v tejto téme spolupracovali s ÚHP. Spätnú väzbu ministerstvo reflektuje, na pripomienky analytikov sa pozrie a následne pristúpi ku kompromisu. Rozmiestnenie radarov odporučili podľa nej z odboru dopravnej polície


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024