Súčasťou špičkovej Nemocnice Bory je aj nová lekáreň, ktorá sa vyznačuje jedinečným dizajnom. Najčerstvejší prírastok v starostlivosti o zdravie pacientov a zákazníkov pod značkou Dr.Max je vybavený modernými technológiami a poskytuje tiež doplnkové preventívne služby.

Dizajn lekárne je prispôsobený nemocničnému prostrediu.

S otvorením Nemocnice Bory otvára svoje brány aj 357. lekáreň Dr.Max. Z vizuálneho hľadiska ide o jedinečný koncept, ktorý bol architektonicky a technologicky prispôsobený nemocničnému prostrediu. V novej lekárni s rozlohou viac ako 160 m² nájdete širokú ponuku lekárenského sortimentu, o ktorého výdaj a k nemu nevyhnutné odborné poradenstvo bude v rukách trojice farmaceutov, ktorých podľa potreby doplnia farmaceutickí laboranti. Lekáreň je vybavená piatimi tárami (výdajnými miestami) a bude poskytovať okrem štandardných lekárenských služieb a poradenstva aj doplnkové služby v podobe odborných preventívnych vyšetrení.

Dizajn lekárne je prispôsobený nemocničnému prostrediu.

Špičkovo vybavenému nemocničnému zariadeniu bolo prispôsobené aj vybavenie lekárne. „Byť súčasťou najmodernejšej nemocnice v strednej Európe je pre nás česť a profesionálna výzva. Okrem personálneho obsadenia sme kládli mimoriadny dôraz na technologické vybavenie lekárne. To rešpektuje najvyššie štandardy a vďaka moderným technológiám umožní lekárnikom efektívne využiť čas a ich odbornosť pri starostlivosti o pacientov a zákazníkov. Lekáreň je vybavená robotickým systémom, ktorý zabezpečuje rýchly a bezpečný výdaj liekov. Tiež využívame technológiu elektronických cenoviek, ktorá okrem šetrenia času prispieva k optimalizácii využívania papiera v lekárni. Pomáhajú nám aj ďalšie moderné technológie využívané v zázemí lekárne, ako sú napríklad mobilné skenery,“ vysvetľuje Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ Dr.Max Slovensko.

Liek dodaný do 16 sekúnd

Primárnou úlohou automatizovaného robotického systému, ktorý Dr.Max postupne zavádza do svojich lekární, je uľahčenie práce farmaceutov pri vydávaní liekov na lekársky predpis. Tie sa po zadaní do systému samé dopravia zo zázemia lekárne priamo k výdajnému miestu, lekárnikovi doslova do ruky. Robot tak šetrí čas zákazníkom a pacientom, ktorí si prišli pre pomoc odborníka.

Plnoautomatický robot je jedným z 8 zariadení inštalovaných v prostredí lekární Dr.Max.

Celý proces dodania lieku k lekárnikovi trvá približne 16 sekúnd a denne tak ušetrí personálu až 2,5 hodiny, ktoré je možné venovať pacientovi. Robot dokáže naskladniť približne 15-tisíc škatuliek liekov a jeho výhodou okrem šetrenia priestorov je aj dokonalý poriadok a automatický manažment v skladových zásobách týkajúci sa šarží a exspirácií liekov. Robotický systém dostal meno Maja, easy load (naskladňovací systém) sa volá Vilko.

Robot dokáže naskladniť približne 15-tisíc škatuliek liekov.

Elektronické cenovky šetria čas aj životné prostredie

Efektívnou technológiou lekárne v Nemocnici Bory sú aj elektronické regálové cenovky. Dnes musia lekárnici bežne pri rôznych príležitostiach meniť cenovky, čo ich oberá o čas a kontakt s pacientom a zákazníkom. Vďaka digitalizovanej forme elektronického riešenia tak majú viac času a priestoru venovať sa svojej odbornej práci a poradenstvu. Elektronické cenovky zároveň prispievajú k optimalizácii využívania papiera, čo vedie k šetrnejšiemu vplyvu na životnému prostrediu.

Lekáreň v Nemocnici Bory využíva aj elektronické regálové cenovky.

Ambíciou lekární Dr.Max je neustále posúvať hranice poskytovaných služieb, formovať lekárenské prostredie a prinášať ešte kvalitnejšiu a profesionálnejšiu starostlivosť o zdravie ľudí. Nová lekáreň v Nemocnici Bory je ukážkou toho, ako sa starostlivosť o ľudí v prostredí lekární môže uberať v budúcnosti.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024