Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum vlastní najväčšiu muzeálnu zbierku holíčskej keramiky na Slovensku. Pestrý výber fajansového a kameninového tovaru môžu obdivovať návštevníci Bratislavského hradu na jeho 3. poschodí na výstave s názvom Príbeh holíčskej manufaktúry. Potrvá do konca roka.

Holíčsku manufaktúru založil v prvej polovici 18. storočia František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. Výrobky z nej sú dodnes atraktívne a v múzeách patria k cenným akvizíciám a k jedným z najdôležitejších zbierkových predmetov.

“Výstava je akýmsi vesmírom keramiky, kde sa navzájom prelína rôznorodá škála tvarov a dekórov produkcie holíčskej manufaktúry, v netradičnej inštalácii s ukážkami tvorby nielen svetových dielní, ktoré ju ovplyvnili, ale aj ľudových hrnčiarov, pre ktorých sa stala dôležitou inšpiráciou,” približuje výstavu jej kurátorka a autorka Andrea Milanová zo SNM – Historického múzea.

Prostredníctvom zhruba 500 predmetov prezentuje jedálenské servisy, nádoby vyrábané vo veľkosériách, dekoratívne stolové predmety, predmety dennej potreby. Zastúpené sú solitérne kusy či drobné plastiky. “Predstavujú život a stolovanie nielen vysokej šľachty, pre ktorú boli pôvodne určené, ale aj odberateľov z radov mešťanov,” dodáva Milanová k výstave, ktorej spoluautorom je Daniel Hupko z Múzea mesta Bratislavy.

Vystavené predmety sú prevažne zo zbierok SNM – Historického múzea, k atraktivite výstavy však prispeli aj ďalšie múzeá a súkromný zberateľ, ktorí zapožičali zaujímavé predmety, vyrobené v holíčskej manufaktúre.

Autori upozorňujú, že výstava predstavuje odbornej i laickej verejnosti výrobky holíčskej manufaktúry po prvý raz v rozsahu, ktorý zodpovedá takmer celej škále v Holíči vyrábaného tovaru. Dopĺňajú ich práce ľudových hrnčiarov, pre ktorých bola holíčska produkcia dôležitou inšpiráciou.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024