Nezamestnanosť na Záhorí sa naďalej drží na nízkych číslach. Ku koncu februára bolo v troch okresoch regiónu 4061 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku, čo je o 90 menej ako v januári 2023 a dokonca až o 827 menej ako v rovnakom období minulého roka.

ilustračné foto

Najvyšší počet uchádzačov bol evidovaný v okrese Senica – 1871. V okrese Malacky si prácu hľadá 1355 ľudí a v okrese Skalica je ich počet najnižší – 835. Vlani bolo v rovnakom čase v Senickom okrese evidovaných 2132 uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku, v okrese Malacky ich evidovali 1767 a v okrese Skalica 989.

Pozitívne je, že počet voľných pracovných miest bol ku koncu februára 2023 vyšší ako počet uchádzačov o prácu, schopných okamžite nastúpiť. Úrady práce evidovali od zamestnávateľov až 7284 pracovných ponúk, čo teoreticky znamená, že prácu by si mohol nájsť každý, kto má o ňu záujem. Najviac voľných pracovných miest bolo hlásených v okrese Skalica, pričom z 3558 ponúk sa až 3181 týkalo pozície operátor a montér strojov a zariadení. Žiadaní sú aj kvalifikovaní robotníci a remeselníci, pre ktorých bolo voľných 210 miest, a zamestnať sa dalo tiež v administratíve, kde bolo nahlásených 103 voľných pracovných miest.

Tulaj december 2023

V okrese Malacky úrad práce evidoval 3215 voľných pracovných miest, operátor a montérov strojov a zariadení hľadali 2705. Kvalifikovaní robotníci a remeselníci mali k dispozícii 195 miest a administratívni pracovníci 169. V Senickom okrese bolo ku koncu februára 511 voľných pracovných miest. Aj tu majú síce najväčšiu šancu zamestnať sa operátori a montéri, ktorých zamestnávatelia hľadali 393, v administratíve však žiadna pozícia ponúkaná nebola a po kvalifikovaných robotníkoch a remeselníkoch boli tretí najžiadanejší pracovníci v službách a v obchode.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024