Skalicu navštívila delegácia Ministerstva dopravy SR. Išlo o klasický výjazd, ktorý organizuje ministerstvo dopravy do regiónov, aby problémy regiónov riešili priamo tam.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť

Štátny tajomník Jaroslav Kmeť prijal pozvanie primátorky mesta Skalica Oľgy Luptákovej a riešili viacero tém.

Primárnou témou výjazdového stretnutia bol plánovaný obchvat priemyselnej zóny, ktorého predpokladaná výška investície bola vyčíslená na 30 miliónov eur a jeho trasa je už zahrnutá do Územného plánu mesta Skalica.

Ak štát urobí obchvat Holíča v roku 2027 alebo v roku 2028 obchvat Senice, tak všetky kamióny pôjdu cez mesto Skalica. Čiže musí to buď kraj alebo štát začať riešiť,“ povedal štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Záhorácke rádio 2024 01

Jednou z navrhovaných možností, ako sa v tejto problematike posunúť dopredu, je preradenie tejto cesty na cestu prvej triedy tak, aby patrila štátu. Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj i štát budú musieť v tejto súvislosti spolu ešte rokovať.

Trasa požadovaného obchvatu je už zahrnutá do Územného plánu mesta Skalica a mal by ísť mimoúrovňovým križovaním železnice pred Skalicou poza priemyselnú zónu. Priemyselná zóna by bola tým pádom napojená z tohto obchvatu a všetky autá mimo Skalice by mohli jazdiť po tomto obchvate a nezaťažiť križovatky Jurovičovu alebo Nádražnú. Poza priemyselnú zónu by sa cesta vracala späť na jestvujúcu 2/426 pri hraničnom priechode s ČR.

Primátorka Skalice Oľga Luptáková

Budeme vyvíjať maximálne úsilie aby táto realizácia bola čo najskôr uskutočnená. Komplikácia dopravy alebo úbytok zelene v meste by nemal nastať, nakoľko celá výstavba by mala byť v extraviláne mesta a bude maximálne záber pôdohospodárskej pôdy za priemyselnou zónou v Skalici,“ informoval po stretnutí vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Jozef Hlavatý.

„Nakoľko cesta 2. triedy nepatrí štátu, ale patrí kraju, boli navrhnuté 2 možnosti. Jednou alternatívou je, že cesta druhej triedy sa preradí na cestu prvej triedy, čo je politické rozhodnutie, a potom bude za to rozhodovať štát. Alebo to zostane druhou triedou a za výstavbu bude zodpovedať kraj. Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj i štát budú musieť spolu ešte rokovať, vybrať ktorým smerom sa pôjde a dotiahnuť to do úspešného konca. Časový horizont je rok 2028-2029, keď sa dostavajú obchvaty susediacich miest.“ dodáva štátny tajomník Kmeť.

Po spoločnom rokovaní absolvovalo vedenie mesta spolu s delegáciou z ministerstva spoločnú komentovanú prehliadku skalických pamiatok a program zavŕšili spoločným obedom.


.

INAT Rezanie laserom