Materskú školu na Štúrovej ulici v Malackách čaká rekonštrukcia. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiéru existujúceho pavilónu MŠ.

ilustračné foto Stanislav Osuský

Predpokladaná cena projektu je približne 204-tisíc eur, pričom podávať ponuky do súťaže je možné do 2. mája. Projekt bude financovaný s podporou eurofondov.

V rámci projektu treba uskutočniť búracie práce, demontáž pôvodného vykurovacieho systému, rozvodov a zariadení a následne návrh nových konštrukčných prác a nových rozvodov.

19 rokov Zahori

“Prvé nadzemné podlažie nie je z hľadiska hygienického a funkčného využívania technického zázemia vyhovujúce,” hovorí obstaráveteľ s tým, že z tohto dôvodu bolo nutné pristúpiť k novému návrhu, ktorý zabezpečí modernizáciu technologického a ZTI vybavenia, ako aj úpravu dispozície v súlade s funkčnými a hygienickými požiadavkami pre daný objekt.


.

Lakovanie a Pieskovanie