Na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek od Plaveckého Štvrtka vyrastá kompostáreň. Mestská spoločnosť Tekos získala na jej výstavbu dotáciu 2,6 milióna eur. Kompostáreň bude vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad z domácností. Informuje o tom mesto Malacky na webstránke.

foto malacky.sk

Jej súčasťou budú aj moderné hygienizačné biodomy na spracovanie kuchynského odpadu, ktoré dokážu minimalizovať prípadný pach. „Som presvedčený, že by bol v tomto ucelenom novom areáli ideálny aj nový zberný dvor, čím by sme mohli uzavrieť ten pôvodný na Hlbokej ulici,“ informoval primátor Juraj Říha. Obyvatelia sem budú môcť vyviezť aj vlastný zelený odpad a odrezky zo svojich záhrad.

Záhorácke rádio 2024 01

Projekt Areál pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Malacky je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, program Kvalita životného prostredia.

Zdroj: Malacky.sk


.

Lapková patrola