Sekuľčania sa v roku 2019 vzbúrili proti výstavbe logistického parku v Mlákach a spísali petíciu, ktorú odovzdali poslancom.

Ilustračné foto jazera Mláky v Sekuliach, Foto: mapio.net

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach zobralo na vedomie vôľu občanov na zachovanie v územnom pláne obce Sekule oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť, a tým zabráneniu jej premeny na priemyselnú zónu.

Majetkový Holding, ako vlastník pozemkov v okolí jazera Mláky, má záujem opäť riešiť budúcnosť tejto lokality.

Podľa zverejnených informácií na webe obce Sekule je naplánované stretnutie v Kultúrnom dome. CBRE a Majetkový Holding pozývajú na verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok (22.5.) v Kultúrnom dome Sekule, od 17:00.

“Stretnutie je otvorené pre každého, kto má záujem získať bližšie informácie o projekte Vaše Sekule – Mláky,” píše sa v pozvánke. Na podujatí majú byť predstavené plány týkajúce sa tohto projektu. Prezentácia bude spojená s diskusiou.


.

INAT Rezanie laserom