Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasili nákup pozemkov v obci Dojč a Smolinské v okrese Senica. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

ilustračné foto TTSK

Krajskí poslanci schválili kúpu pozemku v obci Dojč za necelých 60 000 eur, kde samospráva plánuje poskytovať pobytovú sociálnu službu, ktorá bude fungovať ako zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 12 miest. “Cieľom je v obci vybudovať aj zariadenie poskytujúce ambulantnú sociálnu službu s kapacitou 20 miest ako denný stacionár pre klientov Centra sociálnych služieb v Rohove a obyvateľov obce a blízkeho okolia,” uviedol odbor komunikácie.

Záhorácke rádio 2024 01

Schválená bola aj kúpa pozemku v katastri obce Smolinské a jeho zverenie do správy Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne s cieľom vybudovania špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby s kapacitou 30 miest.

Poslanci odsúhlasili predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na vybudovanie Špecializovaného zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne vo výške maximálne takmer 3,4 milióna eur.

Zvyšok výdavkov projektu v objeme necelých 2,5 milióna eur bude financovaný z rozpočtu kraja. Výstavba zariadenia sociálnych služieb s kapacitou pre 40 klientov začala uplynulý mesiac, pričom by stavebné práce mali trvať 18 mesiacov.


.

Lapková patrola