Starostovia na Záhorí riešia monitoring a reguláciu komárov. Situáciu konzultovali na spoločnom stretnutí vo Vysokej pri Morave so zástupcami Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

ilustračné foto amynapaloha / EnvatoElements

Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca hlavného mesta, ktorý riadi cezhraničný projekt zameraný na biologickú reguláciu komárov. Prítomní boli aj zástupcovia dobrovoľníkov, ktorí monitorujú komárie liahniská v teréne.

Cieľom stretnutia bolo informovať o aktuálnom stave záplav v inundačnom území rieky Morava a následnom zvýšení populácie komárov. “Nastaviť bolo treba aj systém monitorovania a aplikovania biocídnej látky na komáre a takisto riešenia, ktoré biologickú reguláciu zefektívnia. Debatovalo sa aj o financovaní v súlade s platnou legislatívou a predstavený bol cezhraničný projekt Interreg VA SK-AT – Mosquito Bioregulation,” uviedla krajská samospráva.

Záhorácke rádio 2024 01

Jedným z výstupov stretnutia je aj preverenie možnosti založenia združenia primoravských obcí naprieč Bratislavským a Trnavským krajom, samosprávnych krajov, mesta Bratislava a ďalších právnických osôb, ktoré majú záujem na regulácii komárej populácie po záplavách. “Nutné je však zapojiť aj štát, či už priamo Ministerstvo životného prostredia SR, alebo Povodie Moravy, keďže záplavy a riešenie ich následku nie sú udržateľné len pre obce a samosprávne kraje,” informoval BSK.

V súčasnosti sa uskutočňuje monitoring liahnísk, ktorý realizujú v teréne dobrovoľníci. Prostredníctvom mobilnej aplikácie označujú komárie liahniská s larvami, do ktorých sa následne aplikuje BTI. Biologická regulácia sa bude do budúcnosti viac profesionalizovať a rozširovať. Cieľom je využívanie moderných technológií ako drony a vrtuľníky.

“Mnohé obce v blízkej dobe pristúpia k použitiu chemického postreku proti komárom. Postrek je okamžite účinný, avšak jeho negatívne vlastnosti prevyšujú tie pozitívne. Bratislavský kraj nepodporuje použite chemických postrekov, ale rozumie nutnosti, keď sa opakovane v relatívne krátkom čase dvakrát vyliala rieka Morava. Jednotlivé obce budú komunikovať s biológmi, ktorí určia najvhodnejší čas na aplikáciu chemického postreku, aby sa nemuseli postreky zbytočne opakovať,” doplnil samosprávny kraj.


.

Lapková patrola