Krajskí poslanci schválili rozdelenie financií z dotačných schém. V okrese Senica podporí rekonštrukciu západnej štítovej steny na Chate SNP Rozbehy a obnovu suterénu kláštora Pavlínov v Šaštíne.

Klub slovenských turistov Senica požiadal o financie na rekonštrukciu západnej štítovej steny na Chate SNP Rozbehy. 

  • Na rekonštrukciu kraj prispeje sumou 15 643 €.

Chata bola budovaná v akcii „ Z „ v r. 1974-1975 investorom bol vtedajší Klub turistov Senica. Účelom jej výstavby bol rozvoj telovýchovy obyvateľov v okrese Senica. Organizovali sa pobyty Turistických oddielov mládeže Celoslovenské zrazy turistov na Rozbehoch a iné podujatia poskytované verejnosti s možnosťou ubytovania. Chata sa nachádza v atraktívnom prostredí CHKO Malé Karpaty v časti Rozbehy v katastri obce Cerová.

Občianske združenie SEPTIMAVIA žiada financie na obnovu suterénu kláštora Pavlínov II. etapa.

  • Na obnovu kraj prispeje sumou 37 089 €.

Reštaurovanie prinesie zveľadenie funkčnosť a prinavrátenie historickej hodnoty suterénu a zároveň sprístupní tento priestor turistom a návštevníkom národnej kultúrnej pamiatky. Po zrealizovaní projektu sa vytvorí priestor pre celodenné sprístupnenie interiéru suterénu turistom.

 


.

BM: Festival Záhrad