Trnavská župa podporí obnovu chaty v Rozbehoch a suterénu kláštora Pavlínov v Šaštíne

Krajskí poslanci schválili rozdelenie financií z dotačných schém. V okrese Senica podporí…

Je ok, ak nie si ok BSK