V okrese Skalica podporili krajskí poslanci rozdelenie financií z dotačných schém pre tieto projekty: Plávajúca kaviareň na Baťovom kanále, Okolo Baťáku na kolobežkách, Kultúrne Centrum ORLOVŇA, rozšírenie služieb Biofarmy – požičovna kolobežiek – Záhorím na koloběžkách, Aby svet prišiel k nám a pravidelné farmarské trhy v Holíči s lokálními produktami.

Baťov kanál čakajú zmeny a rozšírenie. (Ilustračné foto). | Foto: BataCanal Fb

Prvá cestovná chce zatraktívniť prístav a rozšíriť aktivity na Baťovom kanále. Pripravilo projek plávajúcej kaviarne. Od poslancov na tento účel putuje dotácia 7 969 €.

Priatelia Baťovho kanálu a prístavu Skalica boli úspešní s projektom Kolem Baťáku na koloběžkách. Pôjde o požičovňu elektrokolobežiek a kolobežiek s aplikáciou, ktorá bude mapovať trasu popri Baťovom kanále a blízkom okolí. Schválená dotácia je 5 658 €.

Macek Knihy.Zahori

Požičovňa kolobežiek a elektrokolobežiek bude aj v Holíči. Priatelia Wywar podali projekt Rozšírenie služieb Biofarmy – požičovňa kolobežiek – Záhorím na kolobežkách. Realizácia je podporená sumou 4 782 €.

Pravidelné farmárske trhy v Holíči s lokálnimi produktami bude organizovať spoločnosť OIL JPM. Vytvorí platformu pre vystavovateľov v priestoroch areálu Jozefa II. a pivovaru Wywar. Dotáciu 5 977 € chcú využiť na vytvorenie špeciálnej aplikácie (web + app) a nákup drevených stánkov.

Zaujímavosťou je, že všetky vyššie spomenuté projekty boli podané v českom jazyku.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Vytvoriť stále a pravidelné kultúrne centrum v Skalici a pre širšie okolie chce občianske združenie Dvere. Na projekt Kultúrne centrum ORLOVŇA získala dotáciu  9 962 €.

Občianske združenie Petrovilla chce prispieť k zatraktívneniu obce Petrova Ves okrem svojich ďalších aktivít aj organizovaním a spoluorganizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre tieto účely chcú zakúpiť menšie skladacie pódium so schodíkmi a strechou‚ kde by sa konali rôzne kultúrne podujatia, a stoličky na sedenie v prípade podujatí interiérového charakteru. Projekt Aby svet prišiel k nám bol podporený sumou 7 651 €.


.

BM: Ustekana sobota