Univerzálneho umelca Milana Mikulu netreba dlho predstavovať. Obľúbený tvorca, aktívny na poli vizuálneho umenia, grafického dizajnu aj scénografie, oslavuje svoje životné jubileum výstavou Predobraz – Stopové prvky v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici.

Výstava, ktorá potrvá od 9. júna do 23. júla 2023, nás zavedie do nefunkčnej časti továrne na výrobu umelých vlákien Slovenský hodváb v Senici, kde Mikula realizoval svoju najnovšiu tvorivú akciu. Umelec tu prostredníctvom originálnej metódy snímania a odkrývania zaznamenáva stopy a vrstvy priemyselného objektu, vytvárajúc tak záznam jeho života a funkčnosti.

Mikula svojou výstavou otvára debatu o erózii, hromadení produktov, megalomanstve a pokroku. Jeho prístup sa nevyhýba ani recesii a syzifovskej snahy zachovať stopy, ktoré po sebe nechávame. Výber týchto stôp však nereflektuje vždy hodnotné situácie a objekty, naopak často vyzdvihuje komerčné aktivity a produkty.

K výstave vyjde aj publikácia podporovaná z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Skúsme sa ponoriť do Mikulovho sveta a prehodnotiť hodnoty, ktoré nachádza v našej civilizácii. Pripomeňme si, že pre Mikulu kniha nie je len knihou, ale aj rébusom, a jeho výtvarné dielo je neoddeliteľné od prostredia, v ktorom sa nachádza.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024