Projekt Zelená škola štátneho gymnázia v Malackách prechádza do certifikačnej fázy. Žiaci školy  pomaly sumarizujú akčný plán, ktorý bol vypracovaný na začiatku projektu.

Plán zahŕňal aktivity, ktoré sme chceli na našej škole zrealizovať. Zaoberal sa najmä odpadmi a nakladaním s nimi priamo v škole. Už vieme ako separovať, prečo separovať a čo sa s odpadom ďalej deje. Úlohou nastupujúcej generácie je dosiahnuť minimalizáciu tvorby odpadu. Chceme, aby práve toto bolo posolstvom nášho projektu. Aby naši študenti túto myšlienku prijali a vniesli ju aj do svojich rodín.

Tulaj december 2023

V týždni 17.-21.4.2023 sa uskutočnil na našej škole týždeň globálneho a environmentálneho vzdelávania. Naši učitelia takéto témy vedia zapracovať priamo do vyučovacieho procesu bez toho, aby ho narušili. „Viete koľko vyseparovala vaša obec za posledný rok odpadu? Viete kde tieto informácie nájsť? Viete, že existuje legislatíva, ktorá ukladá obciam povinnosť takéto informácie zverejňovať….?“ Tieto a mnoho ďalších podobných otázok sme si pokladali počas vyučovania. Odpovede na ne sme nachádzali na hodinách matematiky, fyziky, informatiky, chémie, experimentálnych vied a človek v ohrození.

Gymnázium v Malackách sa už dlhoročne zameriava na témy v oblasti environmentalistiky aj prostredníctvom širokej škály domácich a medzinárodných projektov. V tomto období sa zapájame do projektov Erasmus+ PlantNet, Erasmus+ R.I.V.E.R., populair.sk. Podstatou týchto projektov nie je len činnosť zopár aktívnych študentov. Práve preto študenti v rámci svojej iniciatívy a iba s mentoringovou pomocou učiteľa pripravili Erasmusday, počas ktorého so študentami školy zdieľali výsledky a výstupy jednotlivých projektov.

Určite u nás takáto iniciatíva nevzniká posledný krát a v budúcnosti opäť pripravíme aktivity tak, aby rozširovali obzor študentom aj v občianskom živote.

Júlia Jánošíková, Gymnázium Malacky


.

Osobnosti kraja BSK