V kinosále obnoveného DAVU-u v Senici sa v pondelok (5.6.) stretol primátor mesta na besede s občanmi. Informuje o tom mesto na svojej webstránke.

foto Senica.sk

V úvode sa prítomní dozvedeli o aktuálnych investičných projektoch mesta, nasledovali otázky z publika. Uvoľnená diskusia, ktorá trvala viac ako dve hodiny, sa dotkla prebiehajúcej výmeny verejného osvetlenia, rekonštrukcie bytovky s mestskými nájomnými bytmi na Janka Kráľa, ale aj investícií v mestskom zariadení pre seniorov, projektu zdieľaných bicyklov, či nového plánovaného spôsobu, ako regulovať populáciu holubov v meste – pomocou nasadenia malých dravých vtákov.

Občanov tiež zaujímalo a reč prišla aj na prepojenie ciest II/500 a III/05117 v lokalite za IBV Mlyny, kosenie (na stretnutí bol prítomný aj zástupca spoločnosti Unicarback), štátne nájomné byty, údržba hrobov niektorých známych osobností z histórie Senice, či rokovanie s poľnohospodárskym družstvom v súvislosti s nedávnymi záplavami v Kunove a tiež problematika kúpy futbalového štadióna.

„Zámerom bolo takouto kontaktnou besedou s občanmi nadviazať na podobné podujatia z minulosti, pretože je mojou povinnosťou ako voleného zástupcu občanov vypočuť ich názory, potreby a starosti a snažiť sa nájsť riešenia, ktoré budú slúžiť ich záujmom,“ reflektoval po stretnutí primátor Senice Martin Džačovský, ktorý zároveň zaavizoval ďalšie podobné stretnutia v budúcnosti.

Zdroj: Senica.sk


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota