Nedostatočná separácia komunálneho odpadu je problémom mnohých obcí, nie všetci občania sa totiž správajú zodpovedne. Zlepšiť v prístupe k odpadom by sa chceli aj v Radošovciach. Starostka Iveta Matúšová upozorňuje, že všetko so všetkým súvisí, a množstvo tvoreného odpadu rozhoduje aj o výške poplatku za jeho vývoz.

foto FB Iveta Matúšová

Radošovčania majú na ukladanie odpadu velmi dobré podmienky. Bezplatne ho môžu uložiť v priestoroch kontajnerového stojiska a na vytriedený odpad im slúži aj zberný dvor. Realita je však iná. “Na plastový a papierový odpad dostala každá domácnosť slušnú zásobu vriec, stačí ich dať len pred dom a zadarmo sú vyvezené. Ako vidno z fotografií, v priestore označenom ako plasty sa nachádza všetko možné, a to je doslova raj pre potkanov. Napríklad plastová prilba, ktorá do plastu nepatrí, ak obsahuje látkové polstrovanie,” upozorňuje starostka.

Obec Radošovce bola oproti minulému roku nútená zvýšiť poplatok za vývoz TKO o polovicu: “Stalo sa tak najmä preto, že zberný dvor, ktorý je len kontajnerovým stojiskom, je otvorený nepretržite a bezplatne. Zadarmo však vývoz týchto kontajnerov určite nie je. Platí ich obec z poplatkov občanov. Kontajnery sú plné niekedy aj 2x do týždňa. Za kalendárny rok tvorí ich vývoz dosť pod’statnú časť výdavkov obce.”

Záhorácke rádio 2024 01

Starostka Iveta Matúšová pripomína, že kontajnery sú určené výlučne pre občanov, ktorí si platia poplatok za TKO v obci. Neslúžia na vývoz odpadu pre podnikateľov, ani pre občanov okolitých obcí. “S poslancami sme sa už viackrát na tému zberný dvor rozprávali. Padol návrh ohradu uzatvoriť a otvoriť len vo vyhradený čas, pod dozorom zodpovednej osoby. Argument, že zamestnanec obce je tam na to, aby separoval privezený odpad, je nesprávny. Obec nezamestnáva pracovníkov na to, aby tento odpad separovali, ich úlohou je zabezpečiť jeho odvoz a udržiavať kontajnerové stojisko v prevádzkyschopnom stave a upratané,” zdôrazňuje starostka. Zároveň apeluje na všetkých, aby k separácii pristupovali zodpovedne: “Od 1. 1. 2024 by mal vstúpiť do účinnosti nový zákon o odpadoch. Ten počíta so stopercentnou separáciou komunálneho odpadu. Bude zaujímavé zistiť, ako vieme separovať, ak ani plasty nedokážeme správne rozdeliť…”


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

BM Záhada Vedy