Archeologické skvosty z Kopčian a Mikulčic budú vystavované v návštevnickom centre Slovanského hradiště v Mikulčiciach. Táto výstava sa sústredí na predstavenie výsledkov interdisciplinárneho výskumu stavebných materiálov a technológií používaných v predrománskom stavebnom štýle, ktorý sa na našom území objavuje zhruba od začiatku 9. storočia.

foto M. Frouz, arub.cz

Návštevníci sa môžu tešiť na panelovú inštaláciu, obohatenú o originálne doklady stavebného umenia získané počas archeologického výskumu v Mikulčiciach a Kopčanoch. Medzi vystavené exponáty patrí napríklad unikátne zachovaný blok omietky z 2. kostola, vzácne kamenné architektonické prvky, a dokonca aj časť jedinečnej podlahy z 9. kostola s výzdobou napodobňujúcou mozaiku.

V rámci výstavy budú zodpovedané nielen archeologické, ale predovšetkým stavebno-technologické otázky. Výstava potrvá do 17. novembra 2023.


.
Toto je čítané

Ochotníci z Gbiel sa odprezentujú na súťažnej prehliadke v Trnave

V Trnave sa od piatka do nedele (22. 4.) koná súťažná prehliadka…

BM: Ustekana sobota