K júlu budúceho roka by mali podľa návrhu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na redukciu siete postupne zaniknúť v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) tri ambulantné pohotovostné služby (APS) pre deti v Galante, Piešťanoch a v Senici. Pacienti budú môcť v prípade potreby využívať APS pre deti v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. MZ opatrenia odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov, krajská samospráva mu dáva za pravdu. Uviedla to riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

ilustračné foto

“V Trnavskom kraji je aktuálne vekový priemer primárnych pediatrov 63 rokov. V niektorých okresoch je to dokonca priemer 67 až 68 rokov. Ak chceme zachovať detské pohotovosti, je potrebné pristúpiť k ich konsolidácii. Zlúčenie niektorých bodov APS neznamená ohrozenie zdravia a života detských pacientov,” uviedla Šmidovičová pre TASR. Týmto opatrením podľa nej vzniká nádej, že starostlivosť regiónov ostane zachovaná.

“Návrh bol robený po dôkladnej analýze súčasných personálnych kapacít medzi primárnymi pediatrami. Chceme zdôrazniť, že prioritne je vhodné navštevovať počas ordinačných hodín svojho primárneho pediatra,” upozornila. V odôvodnených prípadoch, kedy príde k zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by mohlo spôsobiť závažnú a nenávratnú ujmu na zdraví či živote pacienta, je v súčasnosti a aj naďalej bude okamžitá pomoc poskytnutá rýchlou zdravotnou službou, najbližším urgentným príjmom alebo pohotovostnými službami nemocníc. Zdôraznila, že na detskej pohotovosti lekár nemá prostriedky postarať sa o pacientov s neodkladným závažným stavom.

Pálfyovci Knihy.Zahori

K návrhu skrátenia ordinačných hodín APS do 20.00 h Šmidovičová konštatovala, že sa javí ako adekvátny. “Na základe dostupných štatistických údajov z jednotlivých pohotovostí v TTSK lekári medzi 20.00 a 22.00 h vyšetria dve až tri deti s bežnými zdravotnými problémami, ktoré by mohli byť ošetrené aj počas ordinačných hodín u primárneho pediatra.

Vzhľadom na situáciu s primárnymi pediatrami a ich priemerným vekom a kritickú situáciu v teréne TTSK vníma návrh redukcie ako prirodzené vyústenie nahromadených problémov. “Terajší model primárnej zdravotnej starostlivosti pochádzal ešte z čias dostatočného personálneho zabezpečenia. Dnes je situácia diametrálne odlišná, a preto optimalizácia APS musí prihliadať na vyťaženosť a priemerný vek lekárov v jednotlivých krajoch,” dodala riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK.


.
Toto je čítané

Vodič na Pezinskej Babe prekročil rýchlosť o 67 km/h

Vodič išiel na Pezinskej Babe rýchlosťou 137 kilometrov za hodinu. Za prekročenie…

BM: Ustekana sobota