V stredu 16. júna sa v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo rokovanie Rady Centrálneho krízového fondu (CKF). Členovia rady rozhodli aj o vyhlásení novej výzvy, ktorá je zameraná na preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je potrebné zaregistrovať najneskôr do 30. júna.

„V tomto roku má Centrálny krízový fond 63 členov, medzi ktorých patria mestá a obce v Trnavskom kraji, ktoré uhradili členský príspevok pre rok 2023. Aktuálne pre nich župa vyhlásila výzvu zameranú na predchádzanie živelných udalostí. Ide o projekty zamerané na výstavbu vodozádržných opatrení súvisiacich s protipovodňovými aktivitami či zelených striech. Mestá a obce môžu z fondu získať až 3-tisíc eur. Navyše, popri náročnej hospodárskej situácii sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, a to z 25 % na 5 %,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Rada na svojom rokovaní rozhodla aj o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 5-tisíc eur pre obec Biely Kostol. Financie sú určené na pomoc pri odstraňovaní odpadov a sutín z verejného priestranstva po výbuchu plynu v bytovke na Potočnej ulici. Členovia rady rovnako odsúhlasili poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 3-tisíc eur pre obec Trstín. Určené budú na pomoc pri odstraňovaní následkov po záplavových dažďoch z mája tohto roka.

CKF vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Pre členské obce a mestá predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci vyhlasovaných výziev je možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.


.
Toto je čítané

Divadlo na hambálku finišuje prípravy na premiéru novej hry

Herci malackého Divadla na hambálku v týchto dňoch finišujú s prípravami na…

BM: Ustekana sobota