Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu (21.6.) výstrahu druhého stupňa pre výskytom silných búrok spojených s prudkým lejakom.

Holíč (21.6.) Foto:Michal Sloboda

Na celom Záhorí je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok
spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 – 40 mm / 30 min,
s nárazmi vetra 20 – 30 m/s (70 – 110 km/h) a s krúpami.

Holíč (21.6.) Foto: Lukáš Valian

Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý,
ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.).

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín
a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt. Môže dôjsť k povodňovým úkazom mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením, zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej komunikácie a pod.).

Nathaniel Knizkaren 2023

Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu obmedziť až paralyzovať dopravu.

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky, automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Zdroj: SHMÚ


.

INAT Rezanie laserom