Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pravidelne na Záhorí kontroluje kvalitu vôd prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk. Prvé výsledky potrvdili vyhovújucu vodu pre dve vodné plochy.

Jazero Oširíd Sekule Ilustračné foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk
  • Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za kúpaciu sezonu obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa.
  • Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou bude zabezpečovaná kontrolu kvality vody v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Nathaniel Knizkaren 2023

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

  • Malé Leváre
  • Plavecký Štvrtok

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na RO Kunovská priehrada Sobotište, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii. Táto priehrada je voda určená na kúpanie s vyhláseným štatútom.


.

Lapková patrola