Mesto Skalica získalo od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dotáciu 10 000 eur na reštaurovanie bočného oltára Panny Márie Bolestnej v kostole sv. Pavla Pustovníka. Informuje o tom mesto Skalica na webovej stránke.

foto: TIK Skalica

Dotáciu na reštaurovanie sochárskej výzdoby na oltári ministerstvo poskytne v rámci programu “Obnovme si svoj dom”.

“Počas tejto etapy bude na predmetnom oltári zreštaurovaná sochárska výzdoba a práce budú ukončené do konca roka,” informuje mesto. V rámci tohto projektu prejdú rekonštrukciou socha Piety, socha sv. Augustína a socha sv. Ambróza.

Záhorácke rádio 2023

Okrem finančných prostriedkov z ministerstva, mesto prispeje na reštaurovanie sumou 500 eur. Hlavným cieľom reštauračných prác je prezentácia oltára v pôvodnom výraze a zachovanom rozsahu, uvedenie oltára do dobrého technického stavu a jeho prezentácia v pôvodnom koncepte a farebnosti.

Neskorobarokový komplex postavili príslušníci rádu sv. Pavla pustovníka – paulíni (nazývaní aj bieli mnísi) v rokoch 1715 – 1725. Tí v Skalici začali žiť od roku 1645 ako misionári. Stavba trvala 10 rokov, ale už v r. 1729 vyhorel pri požiari a ďalší požiar v r. 1741 zničil všetko. Zachoval sa hlavný oltár. Za panovania Jozefa II. sa v r. 1786 zrušila rehoľa sv. Pavla pustovníka. V ich bývalom kostole sa do r. 1960 konali posledné obrady (do postavenia domu smútku). Obnovený bol v rokoch 1982, 1984 a 2012.


.

Je ok, ak nie si ok BSK