Na základe rozhodnutia povodňovej komisie mesta Senica, bola v stredu (21.6.) vykonaná povodňová prehliadka. Cieľom bolo skontrolovať tok rieky Teplica a polia nad Kunovom a navrhnúť riešenia, ktoré by minimalizovali riziko náhlych lokálnych záplav v meste Senica. Informuje o tom mesto na webovej stránke.

foto Senica.sk

Odborníci navrhli niekoľko opatrení, ktoré sú však dlhodobé a nebude možné ich zrealizovať okamžite. Okresný úrad Senica požiada Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany vody v Bratislave o spracovanie odborného posudku a navrhuje zaradenie katastrálneho územia Kunov do projektu pozemkových úprav kvôli opakujúcim sa záplavám. Zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku prisľúbil odstránenie popadaných stromov a náletových drevín z toku rieky Teplica do konca roka.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Keďže odborníkmi navrhnuté opatrenia sú stredno- alebo dlhodobé, bolo potrebné zabezpečiť okamžité riešenie pred nastupujúcim letným obdobím, ktoré býva sprevádzané letnými búrkami. “Ihneď po dnešnej obhliadke som opätovne komunikoval s predsedom poľnohospodárskeho družstva a dohodli sme sa, že dnes na určených poliach nad Kunovom vyorú niekoľko brázd, ktoré by mali zabrániť stekaniu vody a bahnotoku pri dažďoch a tým vzniku škôd na majetku obyvateľov Kunova,” uvádza primátor mesta Senica, Martin Džačovský.

Pripomína tiež, že bola dohodnutá spolupráca s poľnohospodárskym družstvom na zadržiavaní vody na pôde vo vlastníctve mesta nad cintorínom. Tráva vysiatá na tomto poli by mala lepšie zadržiavať silnejšie zrážky a minimalizovať tak možné škody.

Povodňovej prehliadky sa zúčastnili zástupcovia mesta Senica, Okresného úradu Senica, Poľnohospodárskeho družstva Senica, Slovenského vodohospodárskeho podniku a obyvatelia Kunova.


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota