Vo štvrtok 8. júna sa uskutočnilo stretnutie odbornej komisie na lokalite holíčskej šibenice, ktorým bola oficiálne ukončená 3. etapa archeologického výskumu. Archeológom sa okrem iného podarilo spresniť stavebnú podobu a objaviť ďalšie hroby.

foto Grznár, pamiatky.sk

Výskum patril medzi pilotné a významne obohatil stav bádania v oblasti archeológie smrti. Jedinečnosť výskumu spočíva najmä v skutočnosti, že ide o prvú známu archeologicky skúmanú murovanú šibenicu na Slovensku. Problematike archeológie popravísk u nás doteraz nebola venovaná takmer žiadna pozornosť. “Genius loci tohto miesta v zachovanej historickej krajine je neprehliadnuteľný a jeho výskum prinesie ďalšie čriepky do skladačky nielen dejín holíčskeho regiónu,” uviedol ešte vlani Daniel Bešina z Katedry muzeológie FF UKF v Nitre.

Tulaj december 2023

Tentoraz sa odborná komisia zložená z odborníkov zo Slovenska i Česka dohodla na tom, že lokalita má nesporne veľký poznatkový význam pre súčasnú pozornosť, preto bude výskum v Holíči pokračovať.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024