Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bude poskytovať žiakom základných škôl finančný príspevok na zabezpečenie ich účasti na výchovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré organizuje. Návrh odsúhlasili poslanci TTSK na stredajšom (28.6.) 6. riadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva v Trnave.

foto TTSK

Finančnú podporu dostanú pri účastiach na podujatiach, ako Kam na strednú či dochádzanie do krajského Talentcentra v Trnave.

Poslanci schválili aj úpravu podmienok poskytovania štipendií študentom stredných škôl. Zastupiteľstvo tiež rokovalo o pätici strategických dokumentov – Smart stratégii rozvoja TTSK, stratégii finančného riadenia, tiež rozvoja kultúry na roky 2023 – 2027, koncepcii zníženia energetickej náročnosti v zariadeniach TTSK a koncepcii trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Bodom programu bola aj úprava tarify v prepravnom poriadku TTSK, ktorá posúva nárok na jednosmerné osobitné cestovné od 63 rokov veku. TTSK tým reaguje na novelizovaný zákon o sociálnom poistení a zároveň tým podniká ďalší krok k dopravnej integrácii s Bratislavským krajom, ktorý schválil rovnakú úpravu.

Poslanci schválili aj predložený text Memoranda o partnerstve a vzájomnej spolupráci s Krajom Vysočina. Cieľom je spolupráca v sociálnej oblasti, v oblasti územného a hospodárskeho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia, kultúry, vzdelávania a športu.


.
Toto je čítané

Nominujte svoj obľúbený strom do súťaže Strom roka 2024

Už len pár dní má verejnosť na to, aby nominovala svoj obľúbený…

BM: Ustekana sobota