Trnavský samosprávny kraj pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry pri stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Župa najnovšie zrekonštruovala športový areál pri Obchodnej akadémii v Senici, ktorý bol slávnostne otvorený vo štvrtok 29. júna 2023. Kraj do modernizácie športoviska investoval zo svojho rozpočtu sumu viac ako 480-tisíc eur.

„Zlepšujeme podmienky pre športovanie a zdravý životný štýl študentov našich stredných škôl, a zároveň aj obyvateľov kraja. Aktuálne sme zmodernizovali športový areál pri Obchodnej akadémii v Senici, kde vzniklo plnohodnotné multifunkčné ihrisko aj vonkajší workoutový priestor s posilňovacími strojmi. Úspešne sme tak zrealizovali ďalší projekt z viacročného plánu výstavby a modernizácie telocviční a športovísk pri našich stredných školách v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur, ktorý je na Slovensku unikátny. Verím, že vynovené športovisko bude dobre slúžiť študentom i širokej verejnosti na Záhorí,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že okolo obnovených ihrísk bolo zabezpečené aj oplotenie a osvetlené LED svietidlami.

Macek Knihy.Zahori

V areáli Obchodnej akadémie v Senici bola v rámci rekonštrukcie športového areálu obnovená atletická dráha, multifunkčné ihrisko, hádzanárske ihrisko, basketbalové ihrisko, skok do diaľky s pieskovým doskočiskom a vybudovaný bol aj workoutový priestor. Hracia plocha multifukčného ihriska je zhotovená z umelej trávy, ďalšie dve ihriská majú povrch zo syntetického kaučuku.

„Športový areál prešiel poslednou rekonštrukciou v osemdesiatych rokoch minulého storočia a v poslednom období bol už v nevyhovujúcom technickom stave. Som veľmi rada, že trnavská župa postupne rekonštruuje športoviská, ktoré to nutne potrebujú, aj na Záhorí. Teším sa, že naši študenti budú môcť opäť športovať a využívať tento moderný a kvalitný areál,“ uviedla riaditeľka Obchodnej akadémie v Senici Jana Pekarová s tým, že športovisko bude počas hodín telesnej a športovej výchovy využívať aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici.

Okrem toho, župa má v pláne postaviť novú telocvičňu aj pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, kde bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Predpokladaná hodnota zákazky je dokopy 2,2 milióna eur. Kraj zároveň požiadal o príspevok vo výške 1,1 milióna eur z Fondu na podporu športu, a výstavbu v sume 1,1 milióna eur chce spolufinancovať z vlastného rozpočtu.

 

Projekt výstavby telocvične pri SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici je zaradený v 7-miliónovom balíku investícií do rozvoja športovej infraštruktúry pri 13-tich župných stredných školách vo všetkých siedmich okresoch.


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota