Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Ide o trasu od ochrannej hrádze rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí po križovanie cez rieku Myjava, na čo nadviaže úsek po obec Brodské. Kraj bude výstavbu oboch úsekov spolufinancovať z európskych zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

„Turistický potenciál Záhoria postupne napĺňame aj výstavbou cyklotrás cezhraničného významu. K rozostavanému úseku medzi Baťovým kanálom a Holíčom pribudnú hneď ďalšie dva úseky, tentokrát v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc. Cyklotrasa bude viesť po upravenej korune ochrannej hrádze pozdĺž rieky Morava v úseku od cesty III. triedy medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym mestečkom Hohenau po lávku cez rieku Myjava s dĺžkou 4,6 kilometra. Na ňu nadviaže ďalšia časť v dĺžke 6,3 kilometra, ktorá vyústi na ceste II. triedy pri hraničnom priechode Brodské – Lanžhot. Verím, že cyklotrasy napomôžu rozvoju cestovného ruchu na oboch brehoch rieky Moravy, a tiež k rozvoju mobility pracovných síl,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v tomto roku kraj vybuduje spolu až 17 kilometrov cyklotrás v rámci Moravskej cyklomagistrály, čo predstavuje tretinu z jej celkovej dĺžky 50 kilometrov na území Trnavského kraja.

Na cyklotrase budú osadené aj informačné tabule. Stavebné práce potrvajú maximálne 6 mesiacov, pričom vo verejnom obstarávaní na zhotovenie oboch úsekov uspela spoločnosť OHLA ŽS so sumou 1,9 milióna eur.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Výstavba oboch úsekov Moravskej cyklomagistrály je súčasťou projektu Clean Mobility, ktorý je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Dlhodobou snahou kraja je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo na Záhorí, ale aj vytvoriť podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie za prácou na bicykli predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí. V roku 2019 župa zrealizovala výstavbu Lávky pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach.

Zámerom župy je v novom programovom období pokračovať v budovaní Moravskej cyklomagistrály, a to úsekom Adamovské jazerá – Lávka Kopčany.


.
Toto je čítané

Zdieľané bicykle v Senici za mesiac fungovania aktívne využilo vyše 1000 ľudí

Po mesiaci fungovania systému zdieľaných bicyklov v Senici aktívne využíva bikesharing viac…

20 rokov