Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil vyhlásenú výzvu a zverejnil zoznam úspešných projektov, ktoré získajú financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja, a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam.

  • Župa dokopy rozdelí 600-tisíc eur medzi 34 projektov.
  • 7 projektov zo Záhoria získa 115 tisíc eur.

 

„Napriek tomu, že sme nútení šetriť financie v rozpočte, aj v tomto roku podporíme kvalitné projekty, ktoré prispejú k rozvoju nášho kraja. Dokopy bolo do výzvy prihlásených 107 projektov, z ktorých komisia vybrala najlepších 34,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič, s tým, že zoznam všetkých projektov župa zverejnila na svojej webovej stránke.

Plocha draka Knihy.Zahori

Podporené projekty na Záhorí

Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul Pokračovanie v obnove Synagógy Šaštín “Budova Synagógy v Šaštíne – Strážach bola v roku 2019 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Financie budú určené na pokračovanie výskumných prác, zabezpečenie budovy pred vnikom holubov, ale aj na zhotovenie stálej výstavy fotografií a na vytvorenie interaktívnej webstránky.
Výška dotácie: 15 000 €

 

MAS Záhorie, o.z.
Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu vybavenia – stoly lavice a tepelné žiariče podporiť a uľahčiť organizovanie rôznych kultúrnych spoločenských a športových podujatí na území okresu Senica a zlepšiť podmienky pre obyvateľov a návštevníkov týchto podujatí.
Výška dotácie: 30 000 €

 

Obec Radimov
Úprava vzhľadu budovy úspora energii na zmiernenie klimatických dopadov úspora finančných prostriedkov obce.
Výška dotácie: 20 000 €

 

Mesto Holíč
Revitalizácia priestorov židovského cintorína v Holíči – II.etapa “Cieľom nášho projektu je pokračovať v postupnej revitalizácii a zviditeľňovaní priestorov Židovského cintorína ktorý sa postupne stáva ďalším zaujímavým turistickým bodom v meste Holíč. Hlavnou aktivitou projektu bude očistenie/revitalizácia náhrobných kameňov a s nimi súvisiaca údržba priestorov cintorína.
Výška dotácie: 10 000 €

 

TJ Sokol Borský Mikuláš
Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku.
Výška dotácie: 20 000 €

 

Mesto Šaštín – Stráže
Revitalizácia parku v rekreačnej oblasti Gazárka.
Výška dotácie: 10 000 €

Obec Oreské
Obstaranie rozkladacích stanov na voľnočasové aktivity ktoré budú použité pri kultúrnych a spoločenských aktivitách v obci Oreské počet 4 ks a kontajnerové objekty skladov na športové náradie postavené na multifunkčnom ihrisku počet 2 ks. Výška dotácie: 10 000 €

 

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja. Cieľom podpory z Fondu na rozvoj Trnavského kraja je prispieť k zvýšeniu kvality verejnoprospešných a inovatívnych iniciatív, ktoré sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10-tisíc eur.


.

BM: Ustekana sobota