Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prispieva k prevencii onkologických ochorení. Jedným z nich je aj očkovanie proti HPV vírusu. Kraj zorganizoval už päť očkovacích dní, počas ktorých sa mohli dať zaočkovať deti, dospelí, dievčatá, chlapci, ženy či muži.

„Cieľom je nielen prispieť k prevencii, ale aj osveta a zvýšenie povedomia o očkovaní proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Ten je medzi ľuďmi mimoriadne rozšírený. Počas svojho života sa s ním stretnú až štyria z piatich ľudí. Postihuje nielen ženské pohlavie, ale aj mužské, o čom sa veľa nehovorí. Prevencia v každom veku je preto veľmi dôležitá,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Podľa najnovšie spracovaných dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa celková zaočkovanosť dievčat a chlapcov na Slovensku postupne zlepšuje, avšak regionálne rozdiely sú stále značné. V takmer polovici okresov Slovenska je zaočkovanosť uchlapcov nižšia ako 10 %. Faktom je, že ľudský papilomavírus spôsobuje zhubné ochorenia ako rakovina krčka maternice, vagíny, penisu či konečníka, ale zároveň očkovanie znižuje riziko prenosu HPV na partnerku. Rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV je druhým najčastejším typom rakoviny na Slovensku, ktorá postihuje ženy v reprodukčnom veku. Denne je toto ochorenie diagnostikované približne u dvoch žien. V roku 2021 na túto diagnózu zomrelo 215 žien.

V Bratislavskom kraji je najvyššia zaočkovanosť 12-ročných detí proti HPV vírusu. V našom kraji je zaočkovaných 45% dievčat a 17% chlapcov.

Pred sebou máme ešte veľa očkovacích dní a osvety, aby sa nám podarilo dosiahnuť odporúčanú úroveň 90 % v zaočkovanosti dievčat do 15 rokov. Rovnako by sme chceli zvýšiť aj zaočkovanosť u chlapcov. Preto budeme v očkovacích dňoch proti HPV vírusu pokračovať,“ povedal lekár Bratislavského kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay.


.

BM: Ustekana sobota