Akciová spoločnosť Nafta dosiahla v roku 2022 zisk po zdanení vo výške 200 miliónov eur, na daniach a poplatkoch uhradí štátu 65,4 milióna eur. Viac ako dve tretiny zisku bolo vytvorených skladovaním pre zahraničných klientov. Uviedol to Martin Babulic, vedúci internej a externej komunikácie spoločnosti.

Priaznivý hospodársky výsledok bol podľa neho ovplyvnený tým, že spoločnosť úspešne pokračovala v implementácii stratégie väčšej orientácie na poskytovanie krátkodobých služieb skladovania.

Poznamenal, že v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku sa v roku 2022 aktívne pokračovalo v prieskumných aktivitách v troch kľúčových prieskumných územiach, a to v spolupráci so zahraničnými partnermi aj samostatne.

Nafta, a.s. pôsobí v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine. Majoritným, 56,15-percentným akcionárom spoločnosti je SPP Infrastructure, a. s., Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota