Mesto Skalica získalo dotáciu 20 000 eur od Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom Odvlhčenie a oprava povrchov Kostola sv. Pavla Pustovníka v Skalici. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.

foto: TIK Skalica

V súčasnosti sú múry paulínskeho kostola značne zavlhnuté až zamokrené najmä v ich spodnej časti. To sa prejavuje výraznými mokrými fľakmi na dotknutej ploche vnútorných povrchov.

“Omietky interiéru sú okrem toho v spodnej časti vnútorných stien v značnom rozsahu štrukturálne poškodené vzlínajúcou vlhkosťou a kryštalizujúcimi vodorozpustnými soľami,” uviedlo mesto.

19 rokov Zahori

Ako doplnilo mesto, súčasný zlý technický stav múrov kostola znemožňuje nainštalovanie bočného oltára sv. Anny. Jeho zreštaurovanie bolo dokončené v roku 2022 takisto s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR.

Zámerom projektu je zastavenie vlhnutia objektu kostola, oprava poškodených častí vonkajšej fasády a oprava poškodených častí vnútorných omietok. Dotácie boli poskytnuté v rámci programu Obnovme si svoj dom.


.

Armaplast 2023